/62/ 781 28 27 biuro@rol-max.pl

Q 8M

Q8M Ładowacz czołowy z samopoziomowaniem

Kąt pracy: 42° min. kąt załadunku | 50° min. kąt wyładunku

Wysokość podnoszenia:

4,95 metra do osi obrotu
4,65 metra do poziomu osprzętu

Udźwig przy 195 barach:na osi obrotu od podłoża 4210 kg
na osi obrotu, max. wysokość podnoszenia ( bez osprzętu) 2880 kg
00 mm od osi obrotu, przy podłożu 3610 kg
800 mm od osi obrotu, na wysokości podnoszenia 1,5m 3210 kg
800 mmm od osi obrotu, max. wysokość podnoszenia 2600 kg
Max udźwig napełnienia 800 mm od osi obrotu 4450 kg

Masa ładowacza : 935 kg

Rozmiary ciągnika : >200 KM , >149 kW ( Moc ciągnika, masa ciągnika i wielkość wpływa na dobór ładowacza)

Zalecana waga ciągnika : 13000 kg