/62/ 781 28 27 biuro@rol-max.pl

Q 6M

Q 6M Ładowacz czołowy z samopoziomowaniem

Kąt pracy: 45° min. kąt załadunku | 52° min. kąt wyładunku

Wysokość podnoszenia:

4,25 metra do osi obrotu
3,95 metra do poziomu osprzętu

Udźwig przy 195 barach:na osi obrotu od podłoża 2790 kg
na osi obrotu, max. wysokość podnoszenia ( bez osprzętu) 2440 kg
00 mm od osi obrotu, przy podłożu 2330 kg
800 mm od osi obrotu, na wysokości podnoszenia 1,5m 2250 kg
800 mmm od osi obrotu, max. wysokość podnoszenia 2120 kg
Max udźwig napełnienia 800 mm od osi obrotu 3360 kg

Masa ładowacza : 721 kg

Rozmiary ciągnika : 100 – 150 KM , 75-112 kW ( Moc ciągnika, masa ciągnika i wielkość wpływa na dobór ładowacza)

Zalecana waga ciągnika : 6000 kg