/62/ 781 28 27 biuro@rol-max.pl

Q 3S

Q 3S Ładowacz czołowy z samopoziomowaniem

Kąt pracy: 44° min. kąt załadunku | 58° min. kąt wyładunku

Wysokość podnoszenia:

3,50 metra do osi obrotu
3,20 metra do poziomu osprzętu

Udźwig przy 195 barach:na osi obrotu od podłoża 2270 kg
na osi obrotu, max. wysokość podnoszenia ( bez osprzętu) 1800 kg
00 mm od osi obrotu, przy podłożu 1840 kg
800 mm od osi obrotu, na wysokości podnoszenia 1,5m 1740 kg
800 mmm od osi obrotu, max. wysokość podnoszenia 1590 kg
Max udźwig napełnienia 800 mm od osi obrotu 2380 kg

Masa ładowacza : 521 kg

Rozmiary ciągnika : 50 – 80 KM , 37-60 kW ( Moc ciągnika, masa ciągnika i wielkość wpływa na dobór ładowacza)

Zalecana waga ciągnika : 4000 kg