/62/ 781 28 27 biuro@rol-max.pl


Jeantil

Firma specjalizuje się w szerokim zakresie maszyn do produkcji zwierzęcej.
◾Rozrzutniki obornika
◾Przyczepy multifunkcyjne
◾Wozy asenizacyjne
◾Paszowozy
◾Przyczepy skorupowe
– Rolnicze
– Budowlane
◾Rozdrabniacze do słomy