/62/ 781 28 27 biuro@rol-max.pl

Finansowanie

Finansowanie fabryczne AGCO FinanceagcoFinance
 AGCO Finance oferuje kompleksowy wybór dedykowanych opcji finansowania fabrycznego.

Sytuacja finansowa, podatkowa oraz potrzeby związane z zakupem maszyn są inne dla każdego klienta.

Dzięki połączeniu wiedzy finansowej oraz znajomości branży rolniczej jesteśmy godnym zaufania i rzetelnym prtnerem.

 

Pożyczka                                                 

s4valtraPożyczka to rodzaj finansowania, który zna większość osób. Jest produktem podobnym do kredytu, jednak ze względu na prostszą procedurę i mniejszą ilość wymaganych zabezpieczeń jest dla Klienta łatwiejsza do pozyskania. Zabezpieczeniem pożyczki jest finansowana maszyna.

Zalety:

• Indywidualne umowy: możliwość płatności sezonowych
• Faktura sprzedaży maszyny jest wystawiona bezpośrednio na Klienta
• Brak podatku od czynności cywilno-prawnych
• Część kapitałowa raty nie podlega opodatkowaniu VAT, a część odsetkowa jest zwolniona z podatku VAT
• Doskonały sposób na zakup sprzętu z wykorzystaniem funduszy unijnych
• Biznes plan – nie jest wymagany

Leasing Operacyjny

Leasing operacyjny jest bardzo popularną formą finansowania w sektorze rolniczym. Koncentruje się on na wykorzystaniu aktywa, a nie na jego zakupie.
Dlatego też AGCO Finance kupuje sprzęt od Dealera, a następnie oddaje go rolnikowi w celu wykorzystania i pobierania korzyści wynikających z pracy maszyną.
Faktura jest wystawiana przez Dealera na AGCO Finance. Podatek VAT dodawany jest do każdej raty leasingowej.
Wartość końcowa zależy od poziomu amortyzacji oraz okresu trwania umowy leasingu.

Zalety:

• Korzystający ma możliwość obniżenia kwoty podlegającej opodatkowaniu
• Prawo do nabycia przedmiotu leasingu za określoną z góry wartość końcową, która jest zdecydowanie niższa od wartości rynkowej środka trwałego (po zakończeniu podstawowego okresu leasingu)

Leasing Finansowy

n4valtraW przypadku leasingu finansowego Dealer wystawia fakturę na AGCO Finance. Leasing finansowy jest zbliżony do pożyczki. Przedmiotem pożyczki jest tu środek trwały a nie gotówka.
Leasingobiorca umieszcza przedmiot leasingu w ewidencji środków trwałych i amortyzuje go zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.

W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych płatny jest z góry za cały okres trwania umowy leasingu.

Zalety:

• Leasingobiorca amortyzuje maszynę
• Po zakończeniu okresu leasingu po spłacie wszystkich należności maszyna staje się własnością Leasingobiorcy
• Dowolne ustalanie okresu leasingu i wartości wykupu to możliwość dopasowania do planów finansowych gospodarstwa/firmy

DOKUMENTY

Gospodarstwo rolne:
1. Decyzja w sprawie podatku rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy
o posiadaniu gospodarstwa rolnego
2. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia gospodarstwa
(ubezpieczenie budynków)
3. Decyzje o dopłatach rolnych
4. Umowy dzierżawy gruntów (jeżeli dotyczy)
5. Umowa dofinansowania zawarta z ARiMR (jeżeli dotyczy)
6. Kopie dowodów osobistych Pożyczkobiorców
7. Szczegółowo wypełniony i podpisany wniosek finansowanie

Firma:
1. Dokumenty firmy: akt notarialny (lub umowa spółki, statut), ksero dowodu osobistego
2. Dane finansowe: za 2 ostatnie lata (bilans, rachunek wyników lub PIT roczny)
i za okres ostatnich 2 miesięcy,

Zapytaj o finansowanie

agcoFinance2 AGCO Finance Sp. z o.o.
Budynek Senator, ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Tel  + 48 (22) 279 47 14
Fax + 48 (22) 279 48 15
Email: sprzedaz@agcofinance.com