/62/ 781 28 27 biuro@rol-max.pl

Finansowanie

Finansowanie fabryczne POTTINGER Finance
 POTTINGER Finance oferuje kompleksowy wybór dedykowanych opcji finansowania fabrycznego.

Sytuacja finansowa, podatkowa oraz potrzeby związane z zakupem maszyn są inne dla każdego klienta.

Dzięki połączeniu wiedzy finansowej oraz znajomości branży rolniczej jesteśmy godnym zaufania i rzetelnym prtnerem.

 

Pożyczka                                                 

Pożyczka to rodzaj finansowania, który zna większość osób. Jest produktem podobnym do kredytu, jednak ze względu na prostszą procedurę i mniejszą ilość wymaganych zabezpieczeń jest dla Klienta łatwiejsza do pozyskania. Zabezpieczeniem pożyczki jest finansowana maszyna.

Zalety:

• Indywidualne umowy: możliwość płatności sezonowych
• Faktura sprzedaży maszyny jest wystawiona bezpośrednio na Klienta
• Brak podatku od czynności cywilno-prawnych
• Część kapitałowa raty nie podlega opodatkowaniu VAT, a część odsetkowa jest zwolniona z podatku VAT
• Doskonały sposób na zakup sprzętu z wykorzystaniem funduszy unijnych
• Biznes plan – nie jest wymagany

Leasing Operacyjny

Leasing operacyjny jest bardzo popularną formą finansowania w sektorze rolniczym. Koncentruje się on na wykorzystaniu aktywa, a nie na jego zakupie.
Dlatego też POTTINGER Finance kupuje sprzęt od Dealera, a następnie oddaje go rolnikowi w celu wykorzystania i pobierania korzyści wynikających z pracy maszyną.
Faktura jest wystawiana przez Dealera na POTTINGER Finance. Podatek VAT dodawany jest do każdej raty leasingowej.
Wartość końcowa zależy od poziomu amortyzacji oraz okresu trwania umowy leasingu.

Zalety:

• Korzystający ma możliwość obniżenia kwoty podlegającej opodatkowaniu
• Prawo do nabycia przedmiotu leasingu za określoną z góry wartość końcową, która jest zdecydowanie niższa od wartości rynkowej środka trwałego (po zakończeniu podstawowego okresu leasingu)

Leasing Finansowy

W przypadku leasingu finansowego Dealer wystawia fakturę na POTTINGER Finance. Leasing finansowy jest zbliżony do pożyczki. Przedmiotem pożyczki jest tu środek trwały a nie gotówka.
Leasingobiorca umieszcza przedmiot leasingu w ewidencji środków trwałych i amortyzuje go zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.

W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych płatny jest z góry za cały okres trwania umowy leasingu.

Zalety:

• Leasingobiorca amortyzuje maszynę
• Po zakończeniu okresu leasingu po spłacie wszystkich należności maszyna staje się własnością Leasingobiorcy
• Dowolne ustalanie okresu leasingu i wartości wykupu to możliwość dopasowania do planów finansowych gospodarstwa/firmy

DOKUMENTY

Gospodarstwo rolne:
1. Decyzja w sprawie podatku rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy
o posiadaniu gospodarstwa rolnego
2. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia gospodarstwa
(ubezpieczenie budynków)
3. Decyzje o dopłatach rolnych
4. Umowy dzierżawy gruntów (jeżeli dotyczy)
5. Umowa dofinansowania zawarta z ARiMR (jeżeli dotyczy)
6. Kopie dowodów osobistych Pożyczkobiorców
7. Szczegółowo wypełniony i podpisany wniosek finansowanie